Hồ Tây lộng gió – Nơi hội tụ hàng loạt quán ăn đa dạng thực đơn đến bạn tha hồ thực hiện chuyến “foodtour” theo sở thích hợp với những món ăn vặt lót bụng bữa xế.

Bánh tôm, há cảo, bánh khoách, bánh ngô – Số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ (10k-20k)

*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-1.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-2.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-3.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-4.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-5.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-6.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-7.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-8.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-9.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-10.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-11.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-12.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-13.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-14.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-15.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-16.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-17.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-18.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-19.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-trăng tròn.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-21.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-22.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-23.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-24.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-25.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-26.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-27.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-28.jpg">
*
" data-lazy-src="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-29.jpg">" width="600" height="600" srcset="https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-30.jpg 600w, https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-30-300x300.jpg 300w, https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-30-150x150.jpg 150w, https://anhchien.vn/wp-content/uploads/2021/07/food-toor-ho-tay-30-500x500.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="Tổng hợp những Quán ăn vặt tại Hồ Tây ">