binder tức thị gì, quan niệm, những sử dụng với ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binder giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của binder.

Bạn đang xem: Binder là gì


Từ điển Anh Việt

binder

/"baində/

* danh từ

tín đồ đóng góp sách

bộ phận buộc lúa (vào trang bị gặt)

dây, lạt, thừng, chão (để buộc, bó)

chất gắn

bìa rời (đến báo, tạp chí)

binder

(Tech) chất gắn; dây buộc; cuốn nắn sổ


Từ điển Anh Việt - Chuyên ổn ngành

binder

* tởm tế

chất dính kết

hợp đồng tạm thời

thỏa hiệp bảo hiểm tạm thời

tiền cọc cài đặt bất động sản

* kỹ thuật

bích

chất dính

chất gắn kết

đưa ra tiết liên kết

dầm nối

đầu kẹp cáp

đầu nối dây

gạch ngang

lớp gắn kết

mặt ngang của gạch

mối liên kết

ống nối

vật liệu kết dính

vòng kẹp

vữa

vữa xây

xà ngang

điện tử & viễn thông:

bộ kết ghép

hóa học & vật liệu:

chất liên kết

y học:

giải buộc

cơ khí và công trình:

nắp ổ đỡ

núm khóa

xây dựng:

máy đóng sách

xà liên kết


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học trường đoản cú new hàng ngày, luyện nghe, ôn tập với bình chọn.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp tự điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh cùng với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm:


*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tra cứu tìm và nhằm thoát khỏi.Nhập trường đoản cú đề xuất tìm vào ô kiếm tìm kiếm cùng coi các trường đoản cú được gợi nhắc hiện ra dưới.khi bé trỏ đang nằm trong ô tìm tìm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời thân những từ được gợi nhắc.Sau đó dấn (một đợt nữa) giúp xem chi tiết tự kia.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tra cứu tìm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ buộc phải kiếm tìm vào ô tìm kiếm tìm và xem các từ bỏ được nhắc nhở hiển thị bên dưới.Nhấp loài chuột vào tự mong muốn coi.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn thêm bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn có nhu cầu tra cứu trong danh sách nhắc nhở,lúc ấy bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để hiện ra từ bỏ đúng đắn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*