Tổng 2 loại nu = N/2 hoặc bằng 50% thì 2 loại nu đó phải khác nhóm bổ sungTổng 2 loại nu khác N/2 hoặc khác 50% thì 2 loại nu đó phải cùng nhóm bổ sung3.

Bạn đang xem: Các công thức sinh học lớp 11

Tổng số nu của ADN (N)
Tổng số nu của ADN là tổng số của 4 loại nu A + T + G + X. Nhưng theo nguyên tắc bổ sung (NTBS) A = T, G = X. Vì vậy, tổng số nu của ADN được tính là: N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2(A + G). Do đó A + G = 2 N hoặc %A + %G = 50%4. Tính số chu kì xoắn (C)Một chu kì xoắn gồm 10 cặp nu = 20 nu. Khi biết tổng số nu (N) của ADN:N = C x 20 => C = 20/N; C = 1/345. Tính khối lượng phân tử ADN (M):Một nu có khối lượng trung bình là 300 đvc.

Xem thêm: 1️⃣【 Tiệm Cắt Tóc Đẹp Ở Quận Thủ Đức, Tp, Top 8 Salon Tóc Nữ Đẹp Quận Thủ Đức

Khi biết tổng số nu suy raM = N x 300 đvc6. Tính chiều dài của phân tử ADN (L):Phân tử ADN là 1 chuỗi gồm 2 mạch đơn chạy song song và xoắn đều đặn quanh 1 trục. Vì vậy chiều dài của ADN là chiều dài của 1 mạch và bằng chiều dài trục của nó. Mỗi mạch có N/2 nuclêôtit, độ dài của 1 nu là 3,4 A0l =
*
. 3,4A0 => N =
*
Đơn vị thường dùng:1 micrômet = 104 angstron (A0)1 micrômet = 103 nanômet (nm)1 mm = 103 micrômet = 106 nm = 107 A0II. Tính số liên kết Hiđrô và liên kết Hóa Trị Đ – P
1. Số liên kết Hiđrô (H)+ A của mạch này nối với T ở mạch kia bằng 2 liên kết hiđrô+ G của mạch này nối với X ở mạch kia bằng 3 liên kết hiđrôVậy số liên kết hiđrô của gen là:H = 2A + 3G hoặc H = 2T + 3X2. Số liên kết hoá trị (HT)a) Số liên kết hoá trị nối các nu trên 1 mạch gen:
*
-1Trong mỗi mạch đơn của gen, 2 nu nối với nhau bằng 1 lk hoá trị , 3 nu nối nhau bằng 2 lk hoá trị …
*
nu nối nhau bằng
*
-1b) Số liên kết hoá trị nối các nu trên 2 mạch gen: 2(
*
-1)Do số liên kết hoá trị nối giữa các nu trên 2 mạch của ADN: 2(
*
-1)c) Số liên kết hoá trị đường – photphát trong gen (HTĐ-P)Ngoài các liên kết hoá trị nối giữa các nu trong gen thì trong mỗi nu có 1 lk hoá trị gắn thành phần của H3PO4 vào thành phần đường. Do đó số liên kết hoá trị Đ – P trong cả ADN là:HTĐ-P = 2(
*
-1) + N = 2(N-1)