Phrasal Verbs là một trong những chủ điểm ngữ pháp làm ra mang lại người đọc sự thú vị cơ mà cũng ko ít khó khăn uống. Tiếp tục giúp sức người tiêu dùng học chinc phục khái quát các cụm động từ, lúc này, hãy cùng studytienghen chúng mình khám phá một cụm động từ vô cùng phổ biến này nhé. Đó chính là cụm động từ Carry out.

Bạn đang xem: Carry out là gì

1. Carry out nghĩa là gì?

- Carry out là cụm động từ được ghép bởi động từ Carry: /ˈkær.i/ : có nghĩa là có, cầm giữ vật hoặc người gì đó trong tay, bên trên lưng và vận chuyển thứ đó đến một địa điểm mới và giới từ out /aʊt/ : bên ngoài, ngoài tuyệt tổng số.


Nội dung chính
*

Hình ảnh minh họa cụm động từ Carry out.

- Cũng giống nhỏng các cụm động từ khác, Carry out có những nét nghĩa sau:

+ Carry out something: khổng lồ finish, complete or perform a job or an activity/ Hoàn thành, kết thúc hoặc thực hiện, tiến hành một công việc tuyệt một hành động nào đó

Ví dụ:

This is an important project. If you think you will carry it out on time, You can take it.

Đây là một dự án quan liêu trọng. Nếu người mua hàng nghĩ quý khách có thể hoàn thành nó đúng hạn, người mua hàng có thể nhận nó.

I have to lớn carry out this program. It means a lot lớn me.

Tôi phải thực hiện chương trình này. Nó có ý nghĩa rất lớn tới tôi.

The research will be carried out over a seven-month period.

Nghiên cứu sẽ được tiến hành trong vòng bảy tháng

The enemies have sầu just carried out an attachồng three days ago. I think we could go out now.

Kẻ địch đã tiến hành một cuộc tấn công từ ba tuần trmong rồi, tôi nghĩ bây giờ chúng ta đã có thể ra ngoài

*

Hình hình ảnh minh họa cụm động từ Carry out.


+ Carry out: to vì what you are told khổng lồ do/ làm một việc gì đó mà người mua đã được bảo.

Ví dụ:

I advised Linda khổng lồ buy a teddy bear to lớn apologize for her boyfrikết thúc. Immediately, she carried out my advice.

Tôi đã khuim Linda download một con gấu bông để xin lỗi người dùng trai cô ấy. Ngay lập tức, cô ấy đã làm theo lời khulặng của tôi.

Dont blame Tony. He is only carrying out your orders.

Đừng đổ lỗi mang lại Tony. Anh ấy chỉ đi theo mệnh lệnh của người mua.

I think Alex was so stupid. He carried out his girlfriends request without asking any questions.

Tôi nghĩ Alex thật dại nnơi bắt đầu. Anh ấy đã trải theo yêu thương cầu của khách hàng gái anh ấy mà ko hỏi bất kì một ý hỏi nào.

2. Các cụm động từ khác với động từ Carry:

- Bên cạnh cụm động từ Carry out, chúng ta có một số Phrasal verbs khác cũng đi kèm với động từ Carry. Đó là:

Cụm động từ

Ý nghĩa

Ví dụ

Carry on

Tiếp tục


Cãy nhau ầm ĩ

She still carried on making noise although the teacher reminded.Cô ấy vẫn tiếp tục làm ồn mặc dù giáo viễn đã nhắc nhở

Stop carrying on or you will wake the baby up.Dừng cãi cọ nhau ầm ĩ hoặc người mua sẽ đánh thức đứa bé dậy.

Carry over

Chuyển sang thời gian hoặc địa điểm khác.

Because of the bad weather, the match carried over inlớn the evening.Bởi vì thời tiết xấu bắt buộc trận đấu đã được chuyển sang trọng buổi tối.

Carry off

Giành chiến thắng, thắng lợi

Chết vày bệnh tật

Loại bỏ, sở hữu ra khỏi.

Xem thêm: Vì Sao Rượu Methanol Công Thức, Vì Sao Rượu Methanol Có Thể Gây Ngộ Độc

My team carried off the first prize in the competition.Đội của tôi đã dành giải nhất trong cuộc thi.

Tuberculosis carried over two hundred patients off in my thành phố last month.Bệnh lao phổi đã lấy đi sinh mạng hơn nhì trăm bệnh nhân ở thành phố của tôi vào tháng trcầu.

The thief broke the window in the living room, leaped out of it and carried off my television.Tên trộm đã đập vỡ cửa sổ phòng khách, nhảy ra khỏi đó và với theo chiếc ti vi của tôi.

Carry forward

Làm cái gì phát triển

Cộng vào


Tom is so smart & creative sầu. He can carry forward this project.Tom rất thông minh và sáng tạo. Anh ấy có thể phát lên dự án này.

I forgot to carry Value Added Text forward.Tôi quên mất ko cộng thuế quý hiếm tăng thêm.

Carry back

Làm ai đó nhớ lại điều gì, giao động thời gian gì đó vào quá khử

Trả lại

The smell of the rice field carried Tom baông chồng to lớn his childhood.Mùi hương của cánh đồng lúa làm Tom nhớ lại tuổi thơ của anh ấy.

You can borrow this book. But you have lớn carry bachồng this soon. It is my mothers present.Bạn có thể mượn cuốn sách đó. Nhưng quý khách hàng phải trả chúng sớm. Đó là món quả của mẹ tôi.

Hình ảnh minc họa cụm động từ Carry out

3. Những động từ/cụm động từ khác đồng nghĩa với Carry out.

- Ngoài ra chúng ta chi tiết một số động từ và cụm động từ khác đồng nghĩa với Phrasal verb Carry out.

Động từ/ cụm động từ

Ý nghĩa

Ví dụ

to lớn execute

Tiến hành, thực hiện một việc gì đó

Ive just executed his commands.Tôi chỉ thi hành theo lệnh của anh ấy.

khổng lồ fulfill

Im so happy because He took me khổng lồ this place. He fulfilled my hope.Tôi rất vui vì anh ấy đã dẫn tôi đến trên đây. Anh ấy đã thực hiện nguyện vọng của tôi

to perform

If you are accredited lớn the French Republic, you must perform your duty.Nếu bạn được bổ nhiệm làm đại sứ Cộng hòa Pháp, quý khách phải hoàn thành bổn phậm của mình.

to lớn accomplish

Alan passed his test. He accomplished his object.Alan đã đỗ bài xác định. Anh ấy đã có được mục đích của mình

Trên phía trên là những kiến thức về cụm động từ Carry out. Studytienghen muốn rằng đã giúp các khách hàng cung cấp thêm những sự mới mẻ nhất về phrasal verb này vào hành lí Phrasal verbs của mình.