quý khách tốt đề nghị kiêm tra trước nhằm rất có thể áp dụng mang đến cân xứng salon làm tóc bạn độc nhất nhé!.

Bạn đang xem: Công thức nhuộm màu nâu lạnh

Chúc số đông tín đồ thành công!


*

Công thức nhuộm tóc


1. Công thức nhuộm mầu nâu ánh rêu:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 0/00, 8/1, 9/3, 9/1– Tỷ lệ theo thứ tự là: 4/2/2/2 với áp dụng thêm 50 gam green– Oxy thực hiện là oxy 9, Tỷ Lệ thuốc cùng oxy là 1/1

2. Công thức nhuộm mầu đồng cam:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/1, 8/1, 7/44, 8/44, 9/44– Tỷ lệ theo thứ tự là: 2/2/2/4 .– Oxy thực hiện là oxy 6, Xác Suất thuốc và oxy là 1/1

3. Công thức nhuộm mầu rêu khói:– Yêu cầu nhuộm từ bỏ tông 8 đến tông 9– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/1, 8/1, 9/1 cùng thực hiện thêm color green– Tỷ lệ thứu tự là: 2/2/2/4 .– Oxy áp dụng là oxy 6, Xác Suất dung dịch và oxy là 1/1

4. Công thức nhuộmm mầu đồng ánh kim:– Chuẩn bị dung dịch nhuộm: 7/44, 8/44, 7/43, 9/43, 0/44– Tỷ lệ theo lần lượt là: 2/2/2/2/2 .– Oxy áp dụng là oxy 9, phần trăm dung dịch cùng oxy là 1/1

5. Công thức nhuộm mầu đồng:– Chuẩn bị dung dịch nhuộm: 9/44, 8/44, 7/44, 0/44 hoặc 0/43– Tỷ lệ lần lượt là: 4/2/2/2– Oxy sử dụng là oxy 9, Xác Suất dung dịch cùng oxy là 1/1

6. Công thức nhuộm mầu rubi cam:Công thức nhuộm 1:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/33, 9/43, 8/33, 7/33– Tỷ lệ theo thứ tự là: 3/3/2/2– Oxy áp dụng là oxy 9, Phần Trăm thuốc với oxy là 1/1

Công thức nhuộm 2:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/33, 9/43, 0/00– Tỷ lệ theo thứ tự là: 3/3/4– Oxy thực hiện là oxy 9 cùng 12 xác suất 1/1, xác suất dung dịch cùng oxy là 1/1

7.

Xem thêm: Giải Phẫu Thanh Quản Nằm Ở Đâu ? Giải Phẫu Cấu Tạo Giải Phẫu Cấu Tạo

Công thức nhuộm tóc mầu cam ánh vàng:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 8/34, 7/34, 7/44, 7/33– Tỷ lệ theo lần lượt là: 2/2/2/4– Oxy áp dụng là oxy 9, Xác Suất dung dịch với oxy là 1/1

8. Công thức nhuộm mầu đồng hạt rẻ:– Chuẩn bị dung dịch nhuộm: 7/1, 9/1, 8/44, 8/43– Tỷ lệ lần lượt là: 2/3/2/3– Oxy sử dụng là oxy 9, Phần Trăm dung dịch và oxy là 1/1

9. Công thức nhuốm tóc mầu đồng ánh đỏ:– Chuẩn bị dung dịch nhuộm: 7/66, 8/66, 8/44,Red– Tỷ lệ lần lượt là: 2/4/2/2– Oxy áp dụng là oxy 9, tỷ lệ dung dịch cùng oxy là 1/1

10. Công thức nhuộm mầu nâu lạnh:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/1, 9/43, Green Ash– Tỷ lệ theo thứ tự là: 2/4/2/2– Oxy thực hiện là oxy 9, Xác Suất dung dịch với oxy là 1/1

11. Công thức nhuộm mầu hạt dẻ sáng:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/1, 9/33, 8/1, 9/43, Ash– Tỷ lệ thứu tự là: 2/2/2/2/2– Oxy sử dụng là oxy 9, Xác Suất thuốc cùng oxy là 1/1

12. Công thức đổi màu tóc mầu nâu rét mướt ánh rêu:– Yêu cầu, các bạn nhuộm trên Lever 7– Chuẩn bị dung dịch nhuộm: 7/1, Green, Ash– Tỷ lệ theo thứ tự là: 3/4/3– Oxy sử dụng là oxy 6, Xác Suất thuốc với oxy là 1/1

13. Công thức nhuộm mầu sương sám:– Yêu cầu, các bạn nhuộm bên trên cấp độ 10– Chuẩn bị dung dịch nhuộm: 9/1, Ash 0/00– Tỷ lệ thứu tự là: 4/4/2– Oxy áp dụng là oxy 6, Phần Trăm thuốc và oxy là 1/1

14. Công thức nhuộm mầu đỏ đồng:– Yêu cầu, các bạn nhuộm bên trên cấp độ 10– Chuẩn bị dung dịch nhuộm: 7/22, 0/22, blue– Tỷ lệ theo lần lượt là: 3/4/3– Oxy áp dụng là oxy 6, Tỷ Lệ thuốc và oxy là 1/1