Nguyên ổn hàm là phần cạnh tranh ở trong toán học 12. Muốn nắn học tập giỏi phần này kế bên câu hỏi ghi nhớ cách làm nguyên ổn hàm chúng ta nên biết giải pháp giải nkhô nóng Khi gặp mặt từng dạng tân oán. Tương từ bỏ các cách làm tích phân, dạng tân oán tích phân cũng vậy.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Chỉ tìm kiếm vào tiêu đềĐược gửi bởi vì thành viên:

Dãn giải pháp tên bằng vết phẩy(,).

Mới rộng ngày: Search this thread only Search this diễn đàn only Hiển thị hiệu quả dạng Chủ đề