Though the nation lost more than 400,000 military personnel, the mainl& prospered untouched by the devastation of war that inflicted a heavy toll on Europe & Asia.

Bạn đang xem: Devastating là gì


Mặc cho dù Hoa Kỳ mất 400.000 chiến binh, nhưng chính địa Hoa Kỳ sum vầy vì không bị chiến tranh tàn phá nlỗi sẽ xảy ra tại châu Âu cùng châu Á.
Describing it as a "superbly constructed drama," Richard Kuipers of Variety wrote, "Rarely, if ever, has the topic of teenage bullying been examined in such forensic detail and delivered with such devastating emotional impact," và that "helmer Lee Han maintains perfect tonal control và elicits fine performances from a predominantly female cast."
Richard Kuipers của Variety sẽ viết: "Hiếm khi, nếu như tất cả, chủ thể nạt tuổi vị thành niên được kiểm tra trong các cụ thể pháp y như thế và bao hàm tác động xúc động khủng khiếp nlỗi vậy" và rằng "fan tinh chỉnh Lee Han vẫn gia hạn kiểm soát âm tkhô cứng tuyệt đối hoàn hảo và gợi lên phần đông màn biểu diễn xuất dung nhan xuất phát từ một dàn diễn viên hầu hết là nữ. "
Trong châu Âu bị tàn phá sau cuộc chiến tranh, một số những câu lạc cỗ lớn số 1 của châu Âu đề xuất sẽ ao ước Bican.
Korean success in the Siege of Jinju in 1592 had mostly saved this area from devastation during the first invasion.
Triều Tiên chiến thắng trong Cuộc vây hãm Jinju năm 1592, giúp Khu Vực này thoát khỏi sự tàn phá trong cuộc thôn tính lần trước tiên.
Observing the stricthử nghiệm secrecy khổng lồ insure success, the carriers and their escorts arrived off Japan 16 February & launched a devastating series of strikes against the Tokyo area.
Tuân thủ rất nhiều phương án bảo mật nghiêm nhặt nhằm đã đạt được nguyên tố bất thần, lực lượng đi đến xa khơi Japan vào ngày 16 tháng 2, tung ra một loạt những cuộc không kích vào Khu Vực phú cận Tokyo.
The rebels carried out the most devastating of their attacks from 24 December, waiting until people had come together for Christmas festivities, then surrounding and killing them by crushing their skulls with axes, machetes, and large wooden bats.
Các phiến quân chờ mang đến ngày 24 mon 12 để triển khai các cuộc tiến công tạo hủy hoại nặng nhất, hóng đến lúc hồ hết bạn tập hợp tham gia lễ Giáng Sinch, rồi bao vây và gần kề sợ hãi chúng ta bằng phương pháp cần sử dụng rìu, dao và gậy đập vào đầu.
The Russian command thus lost one of their last chances to defeat a large number of the pro-independence fighters in a concentrated position, although in March the federal forces managed to lớn inflict devastating losses against a different column of some 1,000–1,500 fighters (trapping the group under Ruslan Gelayev in the village of Komsomolskoye on 6 March và then killing hundreds of them in the following siege).
Do kia, lệnh của Nga đang đánh mất một giữa những thời cơ ở đầu cuối của mình để vượt qua một trong những lượng phệ các binh sĩ hòa bình tại 1 địa điểm tập trung, mặc dù trong tháng 3, những lực lượng liên bang đang tạo ra tổn thất nghiêm trọng ngăn chặn lại một cột không giống trong số 1.000–1.500 binh sỹ (bả team Ruslan Gelayev sinh hoạt làng mạc Komsomolskoye vào trong ngày 6 tháng 3 với kế tiếp giết mổ chết hàng nghìn binh sĩ vào cuộc vây hãm sau này).
Devastating civil wars between liberal và absolutist factions, led by officers trained in the Peninsular War, persisted in Iberia until 1850.
Phá hủy những cuộc loạn lạc thân những phe phái tự do thoải mái cùng hoàn hảo và tuyệt vời nhất, được chỉ huy do những sĩ quan lại được huấn luyện trong Chiến ttinh quái Bán hòn đảo, vẫn mãi sau làm việc Iberia cho tới năm 1850.
This was accepted by most of those who came after, in particular Claudius Ptolemy (2nd century CE), who thought the Earth would be devastated by gales if it rotated.
Vấn đề này được đồng ý bởi phần đông những người kế tiếp, cụ thể là Claudius Ptolemy (nuốm kỷ thứ 2 SCN), fan cho là Trái Đất sẽ bị phá hủy vày bão giả dụ nó con quay.

Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Tình Cảm Lãng Mạn Trung Quốc Hay Nhất Trên Netflix


We were assigned lớn Korea, though three years of war had just ended in the summer of 1953, leaving that country devastated.
Chúng tôi được hướng dẫn và chỉ định mang lại Nước Hàn, tuy vậy cha năm cuộc chiến tranh vừa chấm dứt vào mùa hè năm 1953, giữ lại một nước nhà điêu tàn.
At times, we might even conclude that what we are experiencing is so devastating & so unjust that we simply cannot bear it any longer.
Thậm chí thỉnh thoảng bạn có thể Kết luận rằng phần đông gì bản thân vẫn trải qua là vượt khốn khổ cùng bất công tới cả cấp thiết Chịu đựng đựng dài lâu nữa.
And all this land must become a devastated place, an object of astonishment, & these nations will have sầu khổng lồ serve sầu the king of Babylon seventy years.” —Jeremiah 25:9, 11.
Cả khu đất nầy đã trsinh sống yêu cầu hoang-vu gở-kỳ lạ, các nước nầy đang phục-sự vua Ba-by-lôn vào bảy mươi năm” (Giê-rê-mi 25:9, 11).
When a fellow believer or a family member says or does something that hurts us deeply, we may be devastated.
lúc anh em đồng đạo xuất xắc thành viên trong gia đình nói hoặc có tác dụng điều nào đấy khiến bản thân tổn thương thơm nặng nề vật nài, bạn có thể bị suy sụp.
1886 – The Phantom Canoe of Lake Rotomahamãng cầu was a waka wairua (spirit canoe) in Lake Rotomahana, New Zealvà seen eleven days before the deadly eruption of the nearby Mount Tarawera, which devastated the lake và the surrounding area.
Năm 1886 – Xuồng ma của Hồ Rotomahana là một trong những waka wairua (xuồng ma) sinh hoạt hồ nước Rotomahana, New Zeal& được nhận thấy mười một ngày trước lúc vụ phun trào bị tiêu diệt bạn của núi Tarawera bên gần đó, sẽ tàn phá hồ với Quanh Vùng bao phủ.
Twenty thous& Vandals, including Godigisel himself, died in the resulting battle, but then with the help of the Alans they managed lớn defeat the Franks, và on December 31, 406 the Vandals crossed the Rhine, probably while it was frozen, to invade Gaul, which they devastated terribly.
Hai mươi ngàn con người Vandal, bao hàm cả phiên bản thân Godigisel, sẽ tử vong như thể công dụng của cuộc chiến này, nhưng mà sau đó với việc hỗ trợ của người Alan, chúng ta sẽ nỗ lực nhằm vượt qua fan Frank, cùng vào ngày 31 mon 12, năm 406 tín đồ Vandal sẽ quá qua sông Rhine, có lẽ rằng trong khi nó bị ngừng hoạt động, và xâm lược Gaul, địa điểm mà người ta vẫn tàn phá một cách kinh khủng.
As older centers such as Kiev và Vladimir never recovered from the devastation of the initial attaông xã, the new cities of Moscow, Tver and Nizhny Novgorod began to lớn compete for hegemony in the Mongol-dominated Russia.
Khi các trung trọng tâm cổ hơn như là Kiev với Vladimir không thể hồi sinh sau sự tàn phá của cuộc tấn công trước tiên, các đô thị new như Moskva, Tver với Nizhny Novgorod ban đầu ganh đua quyền chỉ huy phía bên trong nước Nga dưới sự chiếm đóng góp của quân xâm lược Mông Cổ.
While in Oklahoma, I had the opportunity to lớn meet with a few of the families devastated by the mighty twisters.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M