flatter tức là gì, tư tưởng, những áp dụng và ví dụ vào Tiếng Anh. Cách vạc âm flatter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của flatter.

Bạn đang xem: Flattering là gì


Từ điển Anh Việt

flatter

/"flætə/

* nước ngoài rượu cồn từ

tưng bốc, nịnh bợ, bợ đỡ; làm cho hãnh diện, tạo nên hợp ý tính lỗi danh

tôn lên

this photograph flatters her: tấm hình này tôn vinh vẻ rất đẹp của cô ý ta lên

tạo cho (ai) hy vọng hão

don"t flatter yourself that he will forgine you: đừng hi vọng hâo là hắn vẫn tha lắp thêm cho anh

làm cho khoái; cái đẹp (mắt), làm cho vui (tai...)

to lớn flatter oneself that: tự hào là, đem làm hãnh diện là

he flattered himself that he was the best student of the class: anh ta từ bỏ hào là học viên tốt duy nhất lớp

* danh từ

(kỹ thuật) búa đàn


Từ điển Anh Việt - Chuyên ổn ngành

flatter

* kỹ thuật

bàn là

búa là

đá liếc dao

máy dát phẳng


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ bỏ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bỏ bắt đầu hằng ngày, luyện nghe, ôn tập với đánh giá.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp trường đoản cú điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh cùng với tổng số 590.000 tự.

Xem thêm: Trung TâM BảO HàNh SảN PhẩM Toshiba TrêN ToàN QuốC


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy nhỏ trỏ vào ô search kiếm và nhằm ra khỏi.Nhập tự cần tra cứu vào ô tìm kiếm tìm và xem những tự được nhắc nhở hiện ra bên dưới.khi con trỏ đang bên trong ô kiếm tìm tìm,áp dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch chuyển thân những từ bỏ được gợi nhắc.Sau kia thừa nhận (một lượt nữa) để xem cụ thể tự đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm tìm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập trường đoản cú buộc phải tìm kiếm vào ô tìm kiếm cùng coi các tự được gợi ý hiển thị bên dưới.Nhấp chuột vào trường đoản cú mong coi.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa thừa nđính bạn sẽ không thấy được từ bạn muốn search vào list lưu ý,lúc đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau nhằm hiện ra từ bỏ đúng đắn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*