Another key similarity between Aphrodite và the Indo-European dawn goddess is her cđại bại kinship khổng lồ the Greek sky deity, since both of the main claimants to lớn her paternity (Zeus và Uranus) are sky deities.

Bạn đang xem: Goddess là gì


Một điểm tương đồng quan trọng khác giữa Aphrodite và nữ giới thần bình minh Ấn-Âu là mối quan hệ chúng ta sản phẩm thân cận của cô cùng với thần khung trời Hy Lạp, vì cả hai vị thần được cho là phụ thân của cô (Zeus cùng Uranus) mọi là những vị thần khung trời.
8 The idolatrous symbol of jealousy may have sầu been a sacred pole representing the false goddess that the Canaanites anhchien.vnewed as the wife of their god Baal.
8 Cái hình mẫu của sự anhchien.vnệc tị tương này rất có thể là một trụ thánh tượng trưng mang đến thanh nữ thần giả nhưng mà bạn Ca-na-an coi nlỗi vk của thần Ba-anh.
Radha (IAST: Rādhā), also called Radhika, Radharani, and Radhe, is a Hindu goddess popular in Hinduism, especially in the Vaishnaanhchien.vnsm tradition.
Radha (IAST: Rādhā), có cách gọi khác là Radhika, Radharani cùng Radhe, là người vợ thần Ấn Độ giáo thông dụng truyền thống lâu đời Vaishnaanhchien.vnsm.
In 2009, the Egyptian Culture Ministry reported archaeologists had discovered the site of a sacred lake in a temple to the goddess Mut at the San al-Hagar archaeological site in ancient Tanis.
Trong năm 2009, bộ Vnạp năng lượng hóa Ai Cập report rằng sẽ phát hiện nay một vũng nước thiêng trong một ngôi đền giành cho nàng thần Mut tại San al-Hagar (thuộc Tanis).
In earliest Greek antiquity, Hecate, goddess of the moon, was summoner of ghosts, queen of the infernal regions.
Most recently, the soundtrachồng for 4 Goddesses Online was released on February 9, 2017 with the Royal Edition of the game.
Gần trên đây duy nhất, soundtrack for 4 Goddesses Online được chế tạo hồi tháng 9 năm 2017 cùng với phiên bản Royal Edition của trò chơi.
Shares are the manifestation of the belief citizens put into their goddess, & without shares a goddess dies.
Shares là biểu lộ của anhchien.vnệc tin tượng của người dân vào phái nữ thần của họ, và không có shares, nàng thần sẽ bị tiêu diệt.
It was discovered by A. Borrelly on 6 March 1885 in Marseilles và was named after Asporina, a goddess worshipped in Asia Minor.

Xem thêm: Top Những Bộ Đam Mỹ Hay Nhất Năm 2020 Dành Cho Các Fan Hủ, Top 50 Truyện Đam Mỹ Hay


Nó được A. Borrelly phân phát hiện nay ngày 6.3.1885 sống Marseilles cùng được đặt theo tên Asporimãng cầu, một phụ nữ thần được thờ tự sinh sống Tiểu Á.
Thus, the god Quetzalcoatl, or Kukulcán, is equated with Jesus, và the moon goddess with the anhchien.vnrgin Mary.
Chẳng hạn, họ xem Chúa Giê-su tương tự với thần Quetzalcoatl (Kukulcán), còn trinc bạn nữ Ma-ri tương tự với đàn bà thần phương diện trăng.
As she entered her early twenties, Lee also appeared in the teleanhchien.vnsion series Adolescence Medley, Missing You và Goddess of Marriage, as well as films Horror Stories 2 và Hot Young Bloods.
Tại tuổi 20, Se Young tsay mê gia đóng góp các phyên ổn Adolescence Medley, Missing You, Horror Stories 2, Hot Young Bloods.
It has generally been assumed by some scholars that Amenhotep requested & received, from his father-in-law Tushratta of Mitanni, a statue of Ishtar of Nineveh—a healing goddess—in order lớn cure hyên ổn of his various ailments which included painful abscesses in his teeth.
Một số học đưa nhận định rằng Amenhotep đã trải đời và nhận ra từ tín đồ cha bà xã, vua Tushratta của Mitanni, một tượng phật thần Ishtar của Nineveh-cô gái thần trị bệnh-để chữa trị những cnạp năng lượng bệnh khác biệt ông trong các số đó bao gồm đều ổ áp xe pháo khổ sở sinh sống răng của ông.
The book Medieval Holidays & Festivals tells us that “the holiday is named after the pagan Goddess of the Dawn and of Spring, Eostre.”
Quyển Medieval Holidays & Festivals (Các thời điểm dịp lễ cùng hội hè thời Trung cổ) anhchien.vnết rằng “ngày lễ hội này được đặt theo thương hiệu Eostre, là Nữ thần Bình minc và Mùa xuân thuộc tà giáo”.
Her appearance is similar khổng lồ that of French actress & singer Brigitte Bardot, who was regarded as the "first foreign-language star ever lớn attain a cấp độ of international success comparable to lớn America"s most popular homegrown talents" và one of the best known sex symbols of the 1950s and 1960s, frequently cited as the "archetypal sex kitten" và "sex goddess".
Tấm hình của cô có nét tương đương với chị em diễn anhchien.vnên và ca sĩ bạn Pháp Brigitte Bardot, fan được xem là "ngôi sao quốc tế đầu tiên đạt Lever thành công xuất sắc thế giới so với các kĩ năng phiên bản địa thông dụng tuyệt nhất nước Mỹ" với là một trong những hình tượng gợi cảm nhiều người biết đến trong thập niên 1950 với 1960.
In addition, she is identified with Papage authority, the goddess of the earth & wife of Wākea (space), which is appropriate because 2003 EL61 is thought lớn be composed almost entirely of solid rochồng, without the thiông chồng ice mantle over a small rocky core typical of other known Kuiper belt objects.
Hình như, thanh nữ thần Haumea được đồng điệu với Pāpā, nữ giới thần đất với là vk của Wākea (trời), rất phù hợp vị 2003 EL61 hoàn toàn có thể bao gồm cấu tạo hoàn toàn bằng đá cứng, không giống cùng với kết cấu lõi đá vỏ băng thường bắt gặp của các thiên thể vành đai Kuiper.
For example, in ancient Ephesus, the making of silver shrines of the goddess Artemis was a profitable business.
Thí dụ, trên thành Ê-phê-sô xưa, anhchien.vnệc làm miếu nhỏ dại bằng bạc của thiếu phụ thần Đi-anh là 1 nghề sinc lợi tương đối nhiều.
Danh sách truy vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M