Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú anhchien.vn.

Bạn đang xem: Grand là gì

Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp lạc quan.

Xem thêm: Chăm Sóc Cấp 1 Là Gì - Người Bệnh Cần Chăm Sóc Cấp Ii Là Gì


used in the name of a place or building lớn show that it is large or beautiful and deserves to lớn be admired:
The ten top essayists will compete for the $10,000 grand prize (= the largest prize in the competition).
The new restaurant will hold its grvà opening Saturday (= a big celebration of the opening of its business).
*

a person who does something, especially helping other people, willingly and without being forced or paid lớn vị it

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập anhchien.vn English anhchien.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message