Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Inequality là gì

*
*
*

inequality
*

Inequality (Econ) Bất đẳng thức.+ Quan hệ tạo nên một hàm số của một biến đổi (hay như là 1 tập thích hợp các biến) lớn hơn xuất xắc nhỏ tuổi rộng một vài làm sao đó.
ineunique /,ini:"kwɔliti/ danh từ
sự ko bằng nhau; sự ko bình đẳng tính không đều sự không giống nhau tính xuất xắc nắm đổi sự khthổ công minh (toán học) bất đẳng thứcsự thăng giángBell"s inequalitybất đẳng thức BellClausius inequalitybất đẳng thức ClausiusClausius inequalityđịnh lý Clausiusabsolute inequalitybất đẳng thức xuất xắc đốibernoulli"s inequalitybất đẳng thức becnulicauchy"s inequalitybất đẳng thức côsiinequality of Clausiusbất đẳng thức Clausiusinequality of Clausiusđịnh lý Clausiusinequality operatortoán tử bất đẳng thứcinequality operatortoán thù tử không bằngintegral inequalitybất đẳng thức tích phânisoperimetrical inequalitybất đẳng thức đẳng cấusense of an inequalitychiều của một bất đẳng thứcstrict inequalitybất đẳng thức ngặttriangle inequalitybất đẳng thức tam giácvariational inequalitybất đẳng thức thay đổi phân

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): equality, inechất lượng, equalize, equal, unequal, equally, unequally


*

*

Xem thêm: Top 6 Shop Bán Tranh Canvas Treo Tường Đẹp, Chất Nhất Tại Tp

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

inequality

Từ điển Collocation

inechất lượng noun

ADJ. considerable, great, marked, substantial Inequalities of income would lead to lớn even greater inequalities in access to lớn health care. | real | growing, increased/increasing | global, regional | class, economic, educational, gender, income, pay, racial, sex/sexual, social, socio-economic, structural

VERB + INEQUALITY cause, create, lead to lớn The introduction of school fees would create inequality between schools. | maintain, perpetuate Many sociologists have regarded education as central in perpetuating ineunique. | reinforce Sex inechất lượng in pay reinforces class inequality. | increase | reduce | remove They can build a more harmonious society once inequality & exploitation are removed. | rectify, redress The country has had some success in redressing racial inequalities.

INEQUALITY + VERB exist inequalities that exist in wealth and income | arise from sth, be based on sth inequalities based on racism and social class | persist, remain Even in the age of compulsory school, inequalities in education have remained. | increase | decline

PREP. ~ between economic ineunique between men and women | ~ in gender inechất lượng in education

PHRASES inequalities of opportunity/power/wealth, a pattern of inequality

Từ điển WordNet


n.

laông chồng of equality

the growing ineunique between rich và poor


English Synonym & Antonym Dictionary

inequalitiessyn.: imbalance irregularity unevennessant.: echất lượng