Học vẻ ngoài Chủ Thể Kinh Doanh Phá Sản, chắc chắn các bạn sẽ cần có đầy đủ Thông Tư cùng Nghị Định liên quan mang lại môn học tập. Để giúp đỡ các bạn gồm thêm tư liệu xem thêm. Hôm nay bản thân lập topic share những tư liệu về môn Chủ Thể Kinch Doanh Phá Sản.Hi vọng phần đa bạn tài giỏi liệu gì giỏi hoàn toàn có thể đăng tải phân chia sẻ

*

Luật số 69/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT QUẢN LÝ,SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP

http://anhchien.vn sầu.com.vn/vb/luat-quan-ly-su-dung-von-nha-nuoc-dau-tu-vao-san-xuat-kinh-doanh-tai-doanh-nghiep-2014-3f693.html

Nghị Định 78/2015/NĐ-CPhường Về Đăng Ký Doanh Nghiệp.Bạn vẫn xem: Nghị định hướng dẫn lao lý 69/2014/qh13

http://anhchien.vn sầu.com.vn/vb/nghi-dinh-78-2015-nd-cp-ve-dang-ky-doanh-nghiep-46ef3.html

Nghị Định số: 96/2015/NĐ-CPQuy định cụ thể một số trong những điều củaLuậtDoanh nghiệp

http://anhchien.vn.vn/vb/nghi-dinh-96-2015-nd-cp-huong-dan-luat-doanh-nghiep-2014-47a2a.html

Nghị Định số: 81/2015/NĐ-CPVỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC .

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật 69/2014/qh13

http://anhchien.vn.vn/vb/nghi-dinh-81-2015-nd-cp-cong-bo-thong-tin-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc-470d5.html

Nghị Định91/2015/NĐ-CP:VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆPhường.

http://anhchien.vn sầu.com.vn/vb/nghi-dinh-91-2015-nd-cp-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-va-quan-ly-su-dung-von-tai-san-tai-doanh-nghiep-477c4.html

Nghị Định số: 97/2015/NĐ-CP:VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ TẠI DOANH NGHIỆPhường LÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MÀ NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ.

http://anhchien.vn.vn/vb/nghi-dinh-97-2015-nd-cp-ve-nguoi-giu-chuc-danh-chuc-vu-tai-cong-ty-tnhh-mtv-100-von-nha-nuoc-47a2b.html

Nghị định 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tính toán đầu tư chi tiêu vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát và đo lường tài bao gồm, reviews hiệu quả vận động và công khai minh bạch thông tin tài thiết yếu của doanh nghiệp Nhà nước với doanh nghiệp lớn tất cả vốn Nhà nước .

http://anhchien.vn.vn/vb/nghi-dinh-87-2015-nd-cp-ve-giam-sat-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-giam-sat-tai-chinh-danh-gia-hieu-qua-hoat-dong-va-cong-khai-thong-tin-tai-bỏ ra...-475e1.html

http://anhchien.vn sầu.com.vn/vb/nghi-dinh-193-2013-nd-cp-huong-dan-luat-hop-tac-xa-34c19.html

Nghị Định số22/2015/NĐ-CP:QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN.

Xem thêm: Nhận In Hộp Giấy Giá Rẻ - Nhận In Hộp Giấy Số Lượng Ít Theo Yêu Cầu

http://anhchien.vn sầu.com.vn/vb/nghi-dinh-22-2015-nd-cp-quan-tai-vien-va-hanh-nghe-quan-ly-thanh-ly-tai-san-4119b.html

Thông Tư s:20/2015/TT-BKHĐT:HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP..

http://anhchien.vn sầu.com.vn/vb/thong-tu-20-2015-tt-bkhdt-huong-dan-dang-ky-doanh-nghiep-48c2a.html

Thông TưSố: 176/2012/TT-BTC:Quy định nút thu, chính sách thu, nộp, thống trị và thực hiện lệ chi phí đăng ký doanh nghiệp lớn,đăng ký hộ kinh doanh và phí tổn cung cấp tin doanh nghiệp lớn.

http://anhchien.vn sầu.com.vn/vb/thong-tu-176-2012-tt-btc-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-le-phi-249ee.html

Thông TưSố:01/2015/TT-BXD:HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.

http://anhchien.vn.vn/vb/thong-tu-01-2015-bxd-xac-dinh-don-gia-nhan-cong-trong-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-41b1e.html

THÔNG TƯ:Số: 127/2015/TT-BTC:HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP MÃ SỐ DOANH NGHIỆP. THÀNH LẬP.. MỚI VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP​.

http://anhchien.vn sầu.com.vn/vb/thong-tu-127-2015-tt-btc-cap-ma-so-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-464f0.html

NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐTPhường HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁ SẢN DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH

http://anhchien.vn sầu.com.vn/vb/nghi-quyet-03-2016-nq-hdtp-huong-dan-thi-hanh-quy-dinh-luat-pha-san-4a5cc.html

THÔNG TƯSố: 03/2014/TT-BTC:HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC BÀN GIAO ĐƯỜNG GIAO THÔNG, HỆ THỐNG ĐIỆN, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, TRƯỜNG HỌC CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP. CAO SU VIỆT NAM VỀ ĐỊA PHƯƠNG VÀ TẬPhường. ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM QUẢN LÝ.

http://anhchien.vn sầu.com.vn/vb/thong-tu-03-2014-tt-btc-huong-dan-ban-giao-duong-giao-thong-he-thong-dien-cong-trinh-thuy-loi-354e3.html