sâu lắng·say·trả toàn·không còn sức·rạp xuống·ngay cạnh đất·sâu xa·sâu đậm·thâm thuý·thâm nám thùng·thăm thẳm·đậm
You will be able to lớn declare in simple, straightforward, and profound ways the core beliefs you hold dear as a member of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

Bạn đang xem: Profound là gì


Các em vẫn hoàn toàn có thể tulặng cha vào một cách giản dị, thẳng thắn cùng sâu sắc về lòng tin cơ bản mà lại những em quý trọng với bốn cách là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.
Both of Rizal"s novels had a profound effect on Philippine society in terms of views about national identity, the Catholic faith and its influence on Filipino"s choice, và the government"s issues of corruption, abuse, and discrimination, và on a larger scale, the issues related to lớn the effect of colonization on people"s lives và the cause for independence.
Cả hai cuốn nắn đái ttiết của Rizal đều phải có ảnh hưởng sâu sắc đến làng hội Philippines về phiên bản sắc dân tộc, đức tin Công giáo với ảnh hưởng của nó so với sự lựa chọn của bạn Philippines, cùng những vấn đề về ttê mê nhũng, lạm dụng quá và riêng biệt đối xử của Chính quyền Thực dân Tây Ban Nha, cùng rộng hơn, ảnh hưởng của bài toán lấn chiếm ở trong địa của những nước đế quốc và là nguyên nhân nở rộ giải pháp mạng.
" Inducing emotions generates profound changes in the autonomous nervous system , which controls the cardiovascular response , và also in the endocrine system .
" Cảm xúc tạo ra phần lớn chuyển đổi sâu sắc vào hệ thần tởm trường đoản cú công ty , điều hành và kiểm soát phản nghịch ứng tyên mạch , tương tự như trong hệ nội máu .
GOD’S way of handling the rebellion that started in Eden shows his profound love for each one of us & his concern for our future.
CÁCH Đức Chúa Trời xử lý sự bội nghịch loạn nảy sinh vào vườn cửa Ê-Black chứng tỏ Ngài tất cả lòng yêu thương thương sâu sắc so với mọi người, cùng quyên tâm đến sau này của chúng ta.
Câu hỏi này bao hàm nhiều phạm trù, với thậm chí còn choáng ngợp hơn khi bạn thấy câu vấn đáp đơn giản dễ dàng ra sao.
Right now, Profounder"s right at the very beginning, & it"s very palpable; it"s very clear to me, that it"s just a vessel, it"s just a tool.
Hiện nay, Profounder đã đi đúng hướng tức thì từ đầu, cùng điều đó là chắc chắn, rõ ràng cùng với tôi kia là một luật.
Hinckley, expressed profound gratitude for the generosity of members & those not of our faith who have made this outreach possible.

Xem thêm: Top 10 Quán Cháo Ếch Singapore : Quốc Thực Đất Nước Sư Tử, Geylang Lor 9


Hinckley đang bày tỏ lòng hàm ơn sâu xa về việc rộng lượng của các tín hữu cùng nhiều người dân không giống không cùng tín ngưỡng với chúng ta, những người dân đã khiến cho sự cách tân và phát triển này thành hiện thực.
Like many of our early leaders, he had little formal schooling but a profound love for our Savior and the plan of salvation.2
Giống nhỏng những vị chỉ huy đầu tiên của bọn họ, ông học tập vô cùng ít nhưng mà có một tình mếm mộ sâu đậm so với Đấng Cứu Rỗi và planer cứu giúp rỗi.2
The standards also based on the concentration of nitrogen dioxide that show a significant and profound effects on the function of the pulmonary of asthmatic patients.
Các tiêu chuẩn chỉnh cũng dựa vào nồng độ nitơ dioxide cho biết thêm tác động ảnh hưởng đáng kể với sâu sắc đến công dụng của phổi của bệnh nhân hen.
As I listened to the familiar account of the rich young man coming khổng lồ the Savior khổng lồ ask what he might bởi vì khổng lồ have sầu eternal life, I received an unexpected but profound personal revelation that is now a sacred memory.
Trong khi lắng tai câu chuyện quen thuộc về nam nhi trai tthấp giàu có cho cùng với Đấng Cứu Rỗi để hỏi xem anh ta hoàn toàn có thể làm những gì để sở hữu được cuộc sống đời thường sống thọ, tôi đã nhận được một sự mặc khải cá thể bất thần tuy vậy sâu sắc nhưng hiện thời đã trở thành một cam kết ức linh nghiệm.
Hòa bình nghỉ ngơi Tây Âu ngơi nghỉ một số trong những cảm hứng, trong một xúc cảm sâu sắc, dịch vào trận đánh tranh ma sinh sống nước ngoài.
The first republican attempt in the history of Spain was a short experience, characterized by profound political and social instability and violence.
Thể chế Cộng hòa trước tiên làm việc Tây Ban Nha này lâu dài trong một khoảng tầm thời hạn ngắn ngủi với các đặc trưng bởi vì sự mất bình ổn thiết yếu trị cùng xã hội cùng đấm đá bạo lực sâu sắc.
During my nearly 40 years of cthua trận association, I have sầu been a personal witness as both quiet inspiration và profound revelation have moved lớn action the prophets và apostles, the other General Authorities, và the auxiliary leaders.
Trong ngay sát 40 năm cộng sự ngặt nghèo cùng với Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, tôi đã là một nhân hội chứng thẳng Khi sự soi dẫn thầm yên ổn lẫn sự khoác khải sâu xa dẫn mang đến hành vi của các vị tiên tri và sđọng đồ dùng, Các Vị Thđộ ẩm Quyền Trung Ương, với các vị chỉ huy tổ chức triển khai bổ trợ khác.
So lớn harness the power of these supportive communities in a new way và to lớn allow entrepreneurs to lớn decide for themselves exactly what that financial exchange should look lượt thích, exactly what fits them and the people around them, this week actually, we"re quietly doing a launch of Profounder, which is a crowd funding platkhung for small businesses khổng lồ raise what they need through investments from their friends và family.
Vậy để khai thác sức mạnh của rất nhiều cộng đồng tài trợ theo một cách mới lạ và nhằm có thể chấp nhận được mọi công ty lớn nhỏ tuổi từ đưa ra quyết định lấy phần lớn thanh toán giao dịch tài chủ yếu gì sẽ ra sao, với đồ vật gi cân xứng với bọn họ và những người dân bao phủ bọn họ, tuần này, công ty chúng tôi đến thực hiện Profounder,
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M