Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Redemption là gì

*

*

*

Xem thêm: Iphone Chai Pin Phải Làm Sao Khi Iphone Chai Pin? Vì Sao Iphone 6 Bị Chai Pin Và Cách Xử Lý

*

redemption /ri"dempʃn/ danh từ
sự thâu tóm về, sự chuộc lại (đồ gia dụng núm thế); sự trả hết (nợ) sự chuộc (lỗi); sự bỏ tiền ra chuộc (một tù nhân)beyond (past, without) redemption: không còn hòng chuộc lại được nữa (tội vạ...) sự tiến hành, sự giữ trọnthe redemption of a promise: sự thực hiện một lời hứa (tôn giáo) sự chuộc tội mang lại loài fan, sự cứu thay (Chúa)sự bồi thườngLĩnh vực: toán thù và tinsự chuộcsự trả nợLĩnh vực: cơ khí và công trìnhsự trả hết (nợ)redemption datathời hạn trả không còn nợchuộc lạiequity of redemption: quyền chuộc lại của nỗ lực chấpredemption clause: luật pháp mang lại chuộc lạiredemption of a mortgage: sự chuộc lại gia tài cố kỉnh chấpredemption of a pledge: sự chuộc lại đồ cầm cố chấpredemption of a pledge: sự chuộc lại gia tài cầm cố chấpredemption price: giá bán chuộc lại (cổ phiếu)redemption price: giá chuộc lạiredemption value: giá trị chuộc lạiredemption yield: suất thu nhập tới hạn chuộc lạireserve sầu for bond redemption: dự trữ để chuộc lại trái phiếureserve for bond redemption: dự trữ nhằm chuộc lại trái khoánright of redemption: quyền chuộc lạiyield to lớn redemption: suất thu nhập tới hạn chuộc lạichuộc ratrả trảaccelerated redemption: sự hoàn trả trước hạncash redemption: sự trả lại tiền mặtmandatory redemption: sự hoàn trả định kỳredemption annuity: niên klặng trả trảredemption at fixed date: hoàn trả vào ngày quy địnhredemption at market prices: hoàn trả theo giá Thị Trường quy địnhredemption at maturity: hoàn lại vào ngày đáo hạnredemption at par value: hoàn lại theo mệnh giáredemption before due date: sự hoàn lại trước thời hạnredemption by drawing: hoàn lại bằng phương pháp rút ít thămredemption date: ngày trả trảredemption date: kỳ hạn trả trảredemption fund: quỹ hoàn lại (trái phiếu)redemption loan: kỳ hạn trả trảredemption of a debt: quỹ hoàn trả (trái khoán)redemption of bonds: sự hoàn lại trái khoán (của công ty)redemption of external loan: trả lại nợ nước ngoàiredemption price: giá trả lại (trái phiếu)redemption price: giá bán trả lại (trái khoán)redemption rate: mức trả trảredemption table: planer hoàn trả (nợ)redemption value: quý giá hoàn trảsurplus from stoông xã redemption: thặng dư trả lại cổ phiếuterm of redemption: kỳ hạn hoàn trảvariable redemption bond: trái khoán hoàn lại khả biếnsở hữu lạiredemption price: giá chỉ thiết lập lạiredemption value: giá trị download lạiredemption yield: lợi suất, mức lời thiết lập lạiright of redemption: quyền mua lạisự chuộc lạiredemption of a mortgage: sự chuộc lại tài sản nạm chấpredemption of a pledge: sự chuộc lại đồ nắm chấpredemption of a pledge: sự chuộc lại tài sản nạm chấpsự hoàn trảaccelerated redemption: sự hoàn lại trước hạncash redemption: sự hoàn lại chi phí mặtmandatory redemption: sự hoàn lại định kỳredemption before due date: sự hoàn trả trước thời hạnredemption of bonds: sự hoàn lại trái phiếu (của công ty). sự hoàn trả (nợ, trái phiếu)sự cài đặt lạithu hồiviệc trả nợ hết, mua lại, chuộc lạiaquity of redemptionquyền đòi lạiaquity of redemptiongia tài ròng sau thời điểm trả nợcapital redemptionsự hoàn trả vốncapital redemption insurance policy1-1 bảo đảm cơ ngơi của doanh nghiệpcapital redemption policyđơn bảo đảm trả vốncapital redemption reserve sầu fundquỹ dự trữ hoàn vốncapital redemption reserve fund qtlyquỹ dự trữ trả vốncontinual redemption sinking fundquỹ sút trái liên tụccontinual redemption sinking fundquỹ trả nợ liên tụcdebenture redemptionsự hoàn vốn đầu tư trái phiếudebenture redemption reservedự trữ nhằm hoàn vốn đầu tư trái phiếuequity of redemptiontài sản ròng rã sau khi trả nợplan of redemptionplaner hay hoànplan of redemptionkế hoạch trả nợredemption fundquỹ trả nợ
*

redemption

Từ điển Collocation

redemption noun

1 being saved from the power of evil

VERB + REDEMPTION be in need of, need She believes that humanity is in need of redemption.

PREP. beyond ~ After another incident at the weekover, the club"s reputation for violence is beyond redemption. | ~ from redemption from evil

2 repayment of money invested/borrowed

ADJ. early There is a fee for early redemption. | capital, loan, chia sẻ

REDEMPTION + NOUN date | price, value, yield

PREP.. on ~ A charge is payable on redemption.

Từ điển WordNet

n.quý khách sẽ xem: Redemption là gì