Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ anhchien.vn.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Savior là gì

They sent hyên ổn countless letters & postcards, some of which called hyên ổn a " living saviour " or celebrated his " exalted & godlượt thích benevolence " (p. 229).
High on the menu of illusions khổng lồ be cast off was the image of the radical elite as saviour of the oppressed masses.
Bioprospecting values have sầu been both touted as the saviour of the world"s biodiversity, and downplayed as being so small as khổng lồ create no conservation incentive sầu.
As a result, by the 1970s, the casino resort was no longer a semi-legitimate institution, but was hailed as an urban saviour.
Thus, most scholars tend khổng lồ view the people joined in civil society as potential saviours & not as culprits.
The combination of these sign-complexes creates a meaningful pattern around the singer that sets hyên ổn apart as a surrogate saviour.
Especially well done is his study of the army"s conflict with civilian ruling elites that culminated in a national saviour self-perception và a fear of competitors to military prerogatives.
Các cách nhìn của các ví dụ ko diễn tả cách nhìn của những chỉnh sửa viên anhchien.vn anhchien.vn hoặc của anhchien.vn University Press giỏi của những nhà cấp phép.
*

Xem thêm: Thanh Lý Máy Lạnh Cũ Giá Rẻ, Thu Mua Thanh Lý Máy Lạnh Cũ Giá Cao

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập anhchien.vn English anhchien.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message