Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (76.3 KB, 4 trang )


Bạn đang xem: Tại sao nói adn là vật chất di truyền

Tại sao nói ADn là cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử ? - ADN là thành phần chính của NST, mà NST là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào, vì vậy ADN là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ phân tử. - ADN chứa thông tin di truyền đặc trưng cho mỗi loài bởi số lượng, thành phần và trình tự phân bố các nucleotit. - ADN có khả năng tự nhân đôi, đảm bảo cho NST hình thành quá trình nguyên phân, giảm phân xảy ra bình thường, thông tin di truyền của loài được ổn định ở cấp độ tế bào và cấp độ phân tử. - ADN chứa các gen thực hiện chức năng di truyền khác nhau thông qua cơ chế phiên mã và dịch mã. - ADN có khả năng đột biến về cấu trúc : mất, thêm, thay thế nucleotit tạo nên những alen mới. - Nhiều bằng chứng đã chứng minh vai trò mang thông tin di truyền của
axit nucleic : + Khả năng hấp thụ tia tử ngoại cực đại ở bước sóng 260nm. + Thí nghiệm biến nạp của F.Griffiht (1928), của O.T.Avery, C.M.Macleod (1944) và Fraenket_conrat, Singer (1957) đã chứng minh được axit nucleic là vật chất mang thông tin di truyền.


*
Trắc nghiệm: (62 câu) Cở sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp phân tử 5 3 135
*
Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào 15 1 20
*
CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ 18 4 61
*
NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP THUỘC CHỦ ĐỀ “CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ” THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG FLASH, POWERPOINT TRONG DẠY HỌC 27 921 0

Xem thêm: Các Trường Đại Học Đào Tạo Hướng Dẫn Viên Du Lịch Là Gì? Học Những Gì ?

*
Di truyền thực vật - Chương 1: Cấu trúc và tái bản vật chất di truyền ở mức độ phân tử, tế bào pptx 11 960 3
*
Tại sao nói ADn là cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử pptx 4 16 58
*
cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào 12 726 0
*
Bước đầu soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm bài tập chương cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, tế bào, và khảo nghiệm trên học sinh lớp 12 55 1 0
*
Phân loại, biên soạn bài tập phần cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử Sinh học 12 50 1 0
*
Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm phần vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử dùng cho sinh viên khoa Sinh Đại học sư phạm 48 808 0