Bạn đang xem: Cửa hàng tm&sx vàng, kim cương, đá quý danh hiển

Giá kyên cương cứng (hột xoàn) trong nước hôm nay

Giá các sản phẩm dưới đấy là klặng cưng cửng tự nhiên và thoải mái dạng viên tròn (rời), chưa phải là klặng cương cứng tnóng xuất xắc kyên cương nhân tạo, bảng giá được update thỏa thuận từ trang web của các công ty niêm yết.


Xem thêm: Các Kỹ Năng Mềm Cần Trang Bị Cho Sinh Viên Năm Nhất Phải Có Để Học Tốt Hơn

Giá kim cương cứng DOJI


Giá kyên cưng cửng PNJ

Kyên ổn cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kyên cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ tinch khiết VVS1Kyên cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Klặng cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ tinch khiết VVS1Klặng cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết VVS1Kyên cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1Kyên ổn cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ tinc khiết VVS1Kyên ổn cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết VVS1Kyên ổn cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kyên cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinch khiết VVS1Klặng cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Klặng cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ tinch khiết VVS1Kyên cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết VVS1Kyên ổn cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinch khiết VVS1Kyên ổn cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ tinc khiết IFKyên cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ tinch khiết VVS1Klặng cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ tinch khiết VVS1Klặng cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ tinch khiết VVS1Kyên ổn cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết VVS1Kyên ổn cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinch khiết VVS1Kyên cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinch khiết VVS1Klặng cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ tinch khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Klặng cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinch khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết IFKim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kyên ổn cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1Kyên cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinc khiết VVS1Kyên cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết IFKlặng cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ tinch khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ tinch khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinch khiết VVS1Klặng cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ tinch khiết VVS1Klặng cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ tinch khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IFKyên cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinc khiết VVS1Kyên cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ tinch khiết IFKlặng cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VS1Kyên cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinch khiết IFKyên ổn cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1Kyên ổn cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ tinch khiết VVS1Kyên ổn cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1Kyên ổn cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1Klặng cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinc khiết VS1Klặng cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết VVS1Kyên ổn cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết VVS1Klặng cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ tinch khiết IFKlặng cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VS1Kyên ổn cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết VVS1Kyên cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ tinch khiết VVS1Klặng cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết VVS1Kyên ổn cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết IFKyên ổn cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinc khiết VVS1Kyên cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1Kyên cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ tinc khiết VVS1Kyên cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết VVS1Klặng cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinch khiết VVS1Klặng cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinch khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinc khiết VVS1Kyên ổn cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ tinc khiết VVS1Kyên ổn cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kyên ổn cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinch khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinch khiết VVS1Kyên cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinc khiết IFKyên ổn cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinch khiết IFKyên ổn cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết VVS1Klặng cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ tinch khiết VVS1Kyên cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IFKyên cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết VVS1Klặng cương cứng viên 0.00 ly, nước G, độ tinch khiết VVS1Klặng cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Klặng cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết VVS1Kyên ổn cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinch khiết VVS1Kyên ổn cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết VVS1Kyên cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VS1Kyên ổn cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ tinc khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết VVS1Kyên cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết IFKyên ổn cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ tinc khiết VVS1Kyên ổn cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinc khiết IFKyên ổn cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinch khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết SI1Klặng cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinc khiết VVS1Kyên ổn cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ tinch khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinch khiết VVS1Klặng cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ tinch khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước G, độ tinch khiết VVS1Klặng cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1Klặng cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinch khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết IFKyên ổn cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IFKlặng cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết VVS1Klặng cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kyên ổn cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinch khiết IFKim cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ tinch khiết VVS1Kyên cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinch khiết VVS1Kyên cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinc khiết VVS1Kyên cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ tinch khiết VS1Kyên cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết VVS1Kyên cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kyên cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1Klặng cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Klặng cương cứng viên 0.00 ly, nước G, độ tinch khiết VVS1Kyên cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Klặng cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ tinc khiết IFKlặng cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ tinch khiết VVS1Klặng cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Klặng cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ tinch khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ tinc khiết IFKlặng cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinch khiết VS1Kyên cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinch khiết IFKlặng cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinch khiết VVS1Kyên cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IFKim cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ tinch khiết VS1Kyên cương cứng viên 0.00 ly, nước G, độ tinc khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinc khiết VVS1Kyên ổn cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết SI1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ tinc khiết SI1Kyên ổn cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IFKyên ổn cương viên 0.00 ly, nước G, độ tinh khiết VVS1Kyên ổn cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ tinc khiết VVS1