Là nội dung kiến thức của lũy vượt cùng với số mũ thoải mái và tự nhiên, luật lệ nhân hai lũy thừa cùng cơ số là 1 trong những Một trong những phép tắc quan trọng được giới thiệu trước tiên.

Bạn đang xem: Viết công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số chia hai lũy thừa cùng cơ số


Công thức nhân nhì lũy vượt cùng cơ số được viết như thế nào? bài viết sau đây họ đã trả lời câu hỏi này, đôi khi vận dụng công thức nhân 2 lũy thừa cùng cơ số này nhằm giải một số trong những bài tập minch họa.

1. Lũy quá cùng với số mũ tự nhiên

• Lũy vượt bậc n của a là tích của n thừa số đều bằng nhau, mỗi vượt số bởi a:

 

*

 a Điện thoại tư vấn là cơ số, n Điện thoại tư vấn là số mũ. Quy ước a1  = a.

> Lưu ý:

 a2 có cách gọi khác là a bình phương thơm (tốt bình phương thơm của a).

 a3 có cách gọi khác là a lập pmùi hương (tuyệt lập phương thơm của a).

• Phnghiền nhân những quá số đều nhau Gọi là phnghiền nâng lên lũy quá.

* Ví dụ: 35 = 3.3.3.3.3 = 243

2. Nhân nhị lũy vượt thuộc cơ số

 Khi nhân nhị lũy vượt thuộc cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ:

• Công thức nhân nhì lũy thừa cùng cơ số: am.an  = am+n

* Ví dụ: 23.25 = 23+5 = 28

> Crúc ý:

- Một số là bình phương của một số tự nhiên và thoải mái được Hotline là số thiết yếu phương thơm. Ví dụ: 4 là một số thiết yếu pmùi hương do 4 = 22; 625 cũng là một số chủ yếu phương bởi vì 625 = 252.

3. các bài tập luyện áp dụng luật lệ nhân 2 lũy thừa cùng cơ số

* Bài 56 trang 27 sgk Tân oán 6 Tập 1: Viết gọn gàng các tích sau bằng phương pháp sử dụng lũy quá.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


* Lời giải:

a) 5.5.5.5.5.5 = 56

b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64

c) 2.2.2.3.3 = 23.32

d) 100.10.10.10 = (10.10).10.10.10 = 105.

Bài 57 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: Tính quý giá những lũy thừa sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35

c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64

* Lời giải:

a) 23 = 2.2.2 = 8;

 24 = 2.2.2.2 = 16;

 25 = 2.2.2.2.2 = 32;

 26 = 2.2.2.2.2.2 = 64;

 27 = 26.2 = 64.2 = 128;

 28 = 27.2 = 128.2 = 256;

 29 = 28 .2 = 256.2 = 512;

 210 = 29.2 = 512.2 = 1024.

Xem thêm: Thương Hiệu Thời Trang Thiết Kế Amy Store 201 Kim Mã, Thương Hiệu Thời Trang Thiết Kế Amy Store

b) 32 = 3.3 = 9;

 33 = 3.3.3 = 27;

 34 = 33.3 = 27.3 = 81;

 35 = 34.3 = 81.3 = 243.

c) 42 = 4.4 = 16;

 43 = 42.4 = 16.4 = 64;

 44 = 43.4 = 64.4 = 256.

d) 52 = 5.5 = 25;

 53 = 52.5 = 25.5 = 125;

 54 = 53.5 = = 125.5 = 625.

e) 62 = 6.6 = 36;

 63 = 62.6 = 36.6 = 216;

 64 = 63.6 = 216.6 = 1296.

* Bài 58 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: a) Lập bảng bình phương thơm các số tự nhiên và thoải mái trường đoản cú 0 cho trăng tròn.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương thơm của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

* Lời giải:

a) Ta tất cả bảng sau:

a012345678910
a20149162536496481100

 

a11121314151617181920
a2121144169196225256289324361400

b) Dựa vào bảng nghỉ ngơi câu a để gia công câu này:

 64 = 8.8 = 82

 169 = 13.13 = 132

 196 = 14.14 = 142

* Bài 59 trang 28 sgk Toán thù 6 Tập 1: a) Lập bảng lập phương thơm các số tự nhiên và thoải mái trường đoản cú 0 mang lại 10.

b) Viết từng số sau Thành lập phương thơm của một trong những trường đoản cú nhiên: 27; 125; 216.

* Lời giải:

a) Bảng lập phương những số thoải mái và tự nhiên tự 0 mang lại 10

a012345678910
a301827641252163435127291000

b) Dựa vào bảng nghỉ ngơi câu a để gia công câu này:

 27 = 3.3.3 = 33

 125 = 5.5.5 = 53

 216 = 6.6.6 = 63

* Bài 60 trang 28 sgk Tân oán 6 Tập 1: Viết tác dụng mỗi phxay tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7;

* Lời giải:

a) 33.34 = 33+4 = 37

b) 52.57 = 52+7 = 59

c) 75.7 = 75+1 = 76


Tóm lại, câu chữ buộc phải ghi ghi nhớ về nguyên tắc nhân 2 lũy quá thuộc cơ số chính là công thức nhân 2 lũy thừa sau: am.an = am+n. Các em hãy làm các bài xích tập để ghi nhớ bí quyết này.